PLATBY V MŠ 


ŠKOLNÉ - PLATBA -  2023/2024 

předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí!!

Úplata 880 ,-Kč je splatná za příslušný kalendářní měsíc do 10. -  15. den příslušného kalendářního měsíce.

Účet pro platbu školného -

94-3509320297/0100

Každé dítě má určený variabilní symbol začínající 10 + číslo Vašeho dítěte.

______________________________________________________________

STRAVNÉ - PLATBA 2023/2024

Stravné za příslušný kalendářní měsíc je splatné vždy od 10. -  15. den

Účet pro platbu stravného -

94-3509320297/0100

Každé dítě má určený variabilní symbol začínající

20 + číslo Vašeho dítěte.

/Prosíme zaslat 1000,- Kč v měsíci září - zálohu na stravování - jen nově příchozí děti, která Vám bude vrácena při odchodu dítěte z naší mateřské školy./ 


Finanční normativ

ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ DĚTÍ pro šk.rok - 2023/2024

Strávníci do 6 let

přesnídávka . . . . . . . . 11Kč
oběd . . . . . . . . . . . . . . 30Kč
přesnídávka . . . . . . . . 11Kč

nápoj - 6 kč


Polodenní strava - 41 Kč

Celodenní strava - 52 Kč 


Strávníci od 7- 10 let

přesnídávka . . . . . . . . . . 15 Kč
oběd . . . . . . . . . . . . . . . 35 Kč
přesnídávka . . . . . . . . . . 11 Kč

+ nápoj 6 Kč

Polodenní strava - 50 Kč

Celodenní strava - 61  Kč