Projekty MŠ

Projekty MŠ

PEDAGOGICKÁ PRAXE

Každý rok umožňujeme studentkám pedagogických škol a vykonávat souvislé pedagogické praxe. Příprava na povolání - studium, náslechy, pg. výstupy ...

V letošním školním roce bude naší MŠ navštěvovat studentka 2. ročníku oboru - předškolní pedagogiky z Litoměřické pedagogické střední školy.

Věříme že ji pro budoucí práci s dětmi vhodně namotivujeme a připravíme na krásné povolání

PLAVECKÝ VÝCVIK

V naší mateřské škole nabízíme rodičům několik specificky zaměřených programů pro zdravý, vyvážený rozvoj dětské osobnosti. Jednou z těchto aktivit je i předplavecký výcvik převážně pro děti 4 - 6 leté. Mohou se ale zapojit i mladší děti, záleží na rozhodnutí rodičů.

V každém školním roce jezdí děti "plavat" 10x do Roudnického plaveckého bazénu. Při výcviku se jim věnují odborně připravení plavčíci, kteří mají velké zkušenosti i s těmi nejméně odvážnými dětmi. Naučí je tomu nejzákladnějšímu, a sice, nebát se vody, bez problémů do vody namočit i obličej. Také se děti učí základům splývání, s plaveckými pomůckami potom pohyby rukou a nohou při plavání.

KOUKAJÍ NA NÁS SPRÁVNĚ ?

VYŠETŘENÍ ZRAKU - PRIMA VIZUS

Koukají na nás správně - vyšetření zraku V MŠ

V rámci projektu preventivního screeningového vyšetření zraku předškolních dětí "Koukají na nás správně?" se v naší mateřské škole koná jednou za školní rok měření zraku. Jedná se o program provozovaný firmou Prima Vizus. Měření zraku se provádí speciálním diagnostickým přístrojem PlusoptiX (vision screener) přímo v mateřských školách. Samotné vyšetření trvá velmi krátce, dítě není vystaveno stresu, neboť se provádí v jemu dobře známém prostředí mateřské školy. Vyšetřovanému dítěti je na vzdálenost 1 metru změřena jeho dioptrická hodnota obou očí. Všichni rodiče získají potvrzení o vyšetření, štítek do zdravotního průkazu dítěte, jehož prostřednictvím je informace o screeningu zraku rovněž předána dětskému lékaři. V případě pozitivního nálezu dioptrické oční vady navíc obdrží doporučení k návštěvě očního lékaře, který provede kompletní vyšetření, určí přesnou diagnózu a zahájí příslušnou léčbu.

FOND SIDUS - VRACÍME DĚTEM ÚSMĚVY


nezisková organizace, která si klade za cíl dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to po finanční i materiální stránce.

Fond Sidus byl založen 25.8.2006 jako obecně prospěšná společnost (o.p.s.). V roce 2015 byl transformován, v rámci neziskových organizací, a zapsán jako ústav (z.ú.).

Od roku 2012 jsme rozšířili portfolio činností i do oblastí vzdělávání dětí (publikační činnost s edukativním záměrem) a také do oblasti zdravé výživy (zaměřeno na děti a mládež)

Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.