ZPRÁVIČKY PRO RODIČE - I.ODDĚLĚNÍUZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ HLÁVNÍCH PRÁZDNIN

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE UZAVŘENA SE SOUHLASEM ZŘIZOVATELE 

-  10. 7. - 18. 8. 2023 - 

V MŠ SE OPĚT SEJDEME 21.8.2023 

                                                                 DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ 

APLIKACE NAŠE MŠ  - OMLOUVÁNÍ DĚTÍ 

PROSÍME RODIČE , ABY NA OMLOUVÁNÍ DĚTÍ,  POUŽÍVALI VÝHRADNĚ  POUZE APLIKACI NAŠI MŠ, KTERÁ JE K TOMU URČENA.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ  A SPOLUPRÁCI ! :) 


!!!! DŮLEŽITÉ INFO !!!

Vážení rodiče v MŠ bude zrušena pevná linka od 1. dubna 2023.

Místo pevné linky jsme zřídili školkový mobil –

724 281 957

Přidejte si do kontaktů toto nové školkové číslo.

Děkujeme za spolupráci

Kolektiv MŠ 😊
NAŠE MŠ SE ZAPOJILA DO PROJEKTU NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY -  mateřské školy - učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence

MŠMT v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3. 1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace poskytla mateřské škole finanční prostředky. Finanční prostředky ve výši

 16.000,- Kč budou v mateřské škole použity na pořízení učebních pomůcek využitelných pro rozvoj informatického myšlení dětí a jejich digitálních kompetencí, zejména na pořízení robotických stavebnic či robotů apod...


Ve školce děti učíme, vedeme a ukazujeme, jak lze tyto hračky využít, jak prostřednictvím těchto hraček lze něco plánovat, sestrojovat, řešit úkol, rozeznávat různé symboly, rozumět jejich významu, chápat a tvořit jednoduché algoritmy. Seznámí se, jak se tvoří příkazy pro pohyb některých robotických hraček s orientací v prostoru.

Vše využíváme v hlavní vzdělávací nabídce nebo v individuálních chvilkách formou her. Děti jsou pak schopné do určité míry samostatně pracovat, pomáhat si, radit si, pracovat ve skupinkách.

Nedílnou součástí je získávat základy bezpečné práce s digitální technikou - nevhodnost dlouhého dívání se do obrazovek, špatného držení těla, vzdálenost očí od obrazovky.

Nicméně digitální pomůcky vnímáme jen jako doplněk (do určité míry nezbytný v dnešní době) ve výchovně vzdělávacím procesu předškolních dětí - nejdůležitější je celkový rozvoj dítěte, rozvoj smyslů, emocí a komunikace...


NOVÁ APLIKACE NA OMLOUVÁNÍ DĚTÍ - NAŠE MŠ - ŠKOLA BLÍZKÁ RODIČŮM- 

Informační brožuru pro nainstalování aplikace do mobilních telefonů + vytvoření Vašeho účtu Vám předá p. ředitelka

PROSÍME VYUŽÍVEJE TUTO APLIKACI NA OMLOUVÁNÍ DĚTÍ.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI, VĚŘÍME ŽE BUDETE SPOKOJENI  :-)